Цени поставяне на гипсокартон

цени без включени материали:

Предстенна обшивка гипсокартон

20.00 лв./м2

Гипсокартон - лепене

18.00 лв./м2

Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон

28.00 лв./м2

Окачен таван от гипсокартон

24.00 лв./м2

Поставяне на лайсни ръбохранители по външни ъгли и прозорци

3.50 л.м.

Монтаж на ръбохранители с пластмасови лайсни (извити по крива)

3.50 л.м.

цени с включени материали:

Предстенна обшивка гипсокартон

30.00 лв./м2

Гипсокартон - лепене

28.00 лв./м2

Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон

38.00 лв./м2

Окачен таван от гипсокартон

34.00 лв./м2

Поставяне на лайсни ръбохранители по външни ъгли и прозорци

6.50 л.м.

Монтаж на ръбохранители с пластмасови лайсни (извити по крива)

6.50 л.м.