Цени поставяне на паркет

цени без включени материали:

Монтаж на ламинат на лепене

15.00 лв./ м2

Монтаж на ламинат с подложка

10.00 лв. /м2

Монтаж на перваз

4.00 лв./ л.м.

цени с включени материали:

Монтаж на ламинат на лепене

40.00 лв./ м2

Монтаж на ламинат с подложка

35.00 лв./ м2

Монтаж на перваз

14.00 лв./ л.м.