Цени шпакловка

Цени шпакловка с включени материали:

Шпакловка с финна шпакловъчна смес (колор кит,шитрок)

6.00 лв./ м2

Шпакловка с чист гипс

12.00 лв. /м2

Шпакловка с теракол

7.50 лв./ м2

Шпакловка теракол+мрежа

8.50 лв./ м2

Шпакловка на картон фуги

2.00 лв./м2

Шпакловка фигури

16.00 лв./м.л

Шпакловка гипсокартон

5.00 лв./м2

Полагане на варова мазилка

9.00 лв./м2

Шпакловка с турбозолна мазилка

10.00 лв./м2

Грунд преди шпакловка бетон контакт

1.50 лв./м2

Обръщане на врати -прозорци с български гипс

10.00 лв./м.л

Обръщане с вар-турбозолна мазилка

7.00 лв./м.л

Сводове и орнаменти от гипс

по договаряне

Монтаж на ъгли

1.50 лв./м.л

Шкурене с машина

1.50 лв./м2

Изправяне на вътрешни и външни ъгли (гипс)

15.00 лв./м.л

Цени шпакловка без включени материали:

Шпакловка с финна шпакловъчна смес (колор кит,шитрок)

-

Шпакловка с чист гипс

-

Шпакловка с теракол

-

Шпакловка теракол+мрежа

-

Шпакловка на картон фуги

-

Шпакловка гипсокартон

-

Полагане на варова мазилка

-

Шпакловка с турбозолна мазилка

-

Грунд преди шпакловка бетон контакт

-

Обръщане на врати -прозорци с български гипс

-

Обръщане с вар-турбозолна мазилка

-

Монтаж на ъгли

-

Изправяне на вътрешни и външни ъгли (гипс)

-