Цени поставяне на топлоизолация

цени без включени материали:

Монтаж на стириопор

12.00 лв./ м2

Монтаж на фибран

10.00 лв. /м2

Монтаж на каменна вата

16.00 лв. /м2

цени с включени материали:

Монтаж на стириопор

18.00 лв./ м2

Монтаж на фибран

16.00 лв. /м2

Монтаж на каменна вата

30.00 лв. /м2